Általános Szerzõdési Feltételek

1. Bevezetõ rendelkezések

Amennyiben Ön megrendelõként/vásárlóként/ kívánja az Szafari Sport Kft. www.szafarisport.hu webáruházának szolgáltatásait (Webáruház szolgáltatás) igénybe venni, kérjük szíveskedjen figyelmesen elolvasni az Általános Szerzõdési Feltételeket (a továbbiakban ÁSZF).

A Webáruház általános szerzõdési feltételei a szolgáltató és a vele szerzõdéses kapcsolatba lépõ megrendelõ között létrejövõ jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

2. Az ÁSZF célja

A Szolgáltató által meghatározott ÁSZF célja, hogy:

 • részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatásai és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket;
 • a Szolgáltató és a Megrendelõ szerzõdéses jogait és kötelezettségeit;
 • és egyéb, a Webáruház-szolgáltatással összefüggõ lényeges körülményeket.
3. Az ÁSZF nyelve

A szerzõdés nyelve: magyar

4. Az ÁSZF hatálya

4.1. Tárgyi és idõbeli hatály:

Az ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató honlapján (www.szafarisport.hu) keresztül a Megrendelõk részére nyújtott minden "elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra", az ehhez kapcsolódó jogokra, kötelezettségekre, továbbá a Webáruház müködésének minden lényeges paraméterére, a webáruház honlapján történõ megjelenésétõl (2019. december 3.), annak visszavonásáig.

4.2. Személyi hatály:

 • a honlap/és webáruház internetes látogatói
 • a webáruház regisztrált és nem regisztrált vásárlói
5. Az irányadó jog

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetõen -a nem Magyarország területére irányuló szállítás esetében is - a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadóak, így különösen:

- az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII tv.,
- az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;
- az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvrõl (a továbbiakban: új Ptk.);
- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadóak.

6. Fogalomtár

Átvevõ: a megrendelõ által rendelés feladása során megjelölt természetes személy, aki kizárólagosan jogosult a terméket átvenni.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Távollévõk között kötött szerzõdés: olyan fogyasztói szerzõdés, amelyet a szerzõdés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejü fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerzõdés megkötése érdekében a szerzõdõ felek kizárólag távollévõk közötti kommunikációt lehetõvé tévõ eszközt alkalmaznak;

Távollévõk közötti kommunikációt lehetõvé tévõ eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerzõdés megkötése érdekében - szerzõdési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelõlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

Termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog; terméknek minõsül a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott ürtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia;

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

7. A szerzõdõ felek

Az ÁSZF az alábbi Felek között jön létre határozatlan idõre:

7.1. A Szolgáltató:

Cégnév: Szafari Sport Kft.
Cím: 1042 Budapest, Árpád út 45.
Telefon: 06/1-788-4094.
Áruház neve: Szafari sportbolt és webáruház
Adószám: 13720320-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-869742
Cégjegyzéket vezetõ bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszám: 06/1-788-4094
Email: info@szafarisport.hu
Weboldal: www.szafarisport.hu
Kapcsolattartó neve: Jánosa Gábor

a továbbiakban, mint Szolgáltató

7.2. A Megrendelõ:

Az a természetes vagy jogi személy, aki a Webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webáruház internetes felületén keresztül árut rendel, vásárol. A továbbiakban, mint Megrendelõ.

7.3. A Szállító:

Kiszállítási igénnyel rendelt áru esetében a kiszállítást a szolgáltató végzi. A házhozszállítás feltételei és díja a megrendelés teljesítése pont alatt érhetõ el.

8. Az ÁSZF elfogadása a Megrendelõ részérõl

Az ÁSZF Megrendelõ által történõ elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének elõfeltétele. A feltételek elfogadásának minõsül, ha a Megrendelõ a szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház honlapján rendelést ad le, és az ÁSZF megismerésérõl, elfogadásáról akként nyilatkozik, hogy az internetes felületen erre megjelölt rubrikát bejelöli.

A Megrendelõ által a rendelés során elfogadott ÁSZF iktatásra nem kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, amelyet rendszerünkben elektronikusan nyilvántartunk. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató a Megrendelõt idõben a rendeléskor megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben tájékoztatja.

A webáruház müködésével, a rendelés és szállítás általános folyamatával kapcsolatosan a jelen általános szerzõdési feltételekben, valamint telefonos ügyfélszolgálatunkon tájékozódhat.

9. Általános tájékoztatás

 1. A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza, azonban nem tartalmazza a házhozszállítás díját. Amennyiben valamely termék ára minden gondosság ellenére hibásan kerül feltüntetésre - különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktõl jelentõsen eltérõ vagy rendszerhiba folytán megjelenõ árak, - akkor Szolgáltató nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a Megrendelõ tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történõ kiszállítást. Amennyiben ez a Megrendelõnek nem felel meg, elállhat a szerzõdéstõl.
 2. A feltüntetett árak nem minõsülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredõ károkért Szolgáltató nem vállal felelõsséget.
 3. Az árucikkek mellett található fotók szimbolikus fotók, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettõl eltérhet.
 4. A termékekhez és felhasznált alapanyagokhoz tartozó termékleírások nagyobb részét a gyártók bocsátották rendelkezésre, illetve kisebb részben a csomagolásról és egyéb, mások által is elérhetõ, nyilvános forrásokból származnak. Ezek pontatlanságáért felelõsséget Szolgáltató nem vállal.
 5. Szolgáltató nem vállal felelõsséget azért, hogy a megrendelt termék a Megrendelõ saját céljaira felhasználható-e. A Megrendelõ kötelessége megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljainak megfelel-e, így megrendelõ köteles meggyõzõdni a termékekhez felhasznált alapanyagokról, arról kifejezett tájékoztatást kérni, annak érdekében, hogy a megrendelõ személyében rejlõ esetleges egészségügyi kockázatokat, így különösen az allergiás reakciókat kizárja. A megrendelõ személyében rejlõ egészségügyi kockázatokért a Vállalkozó nem vállal felelõsséget.
 6. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén szolgáltató a megrendelt termék újraszállítását kizárólag az ellenértékének elõre történõ átutalása esetén indítja el.
10. A szerzõdés létrejötte

Szolgáltató a Megrendelõ részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a webáruház-szolgáltatást.

 1. A megrendelések leadása a webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges a www.szafarisport.hu weboldalon. A megrendelés leadásához a weboldalon regisztráció nem szükséges. A weboldalon más formátumban leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogadja el.
 2. Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges kötelezendõen megadandó adatok: telefonszám, e-mail cím, szállítási adatok: név, város, irányítószám, cím, számlázási adatok: név, város, irányítószám, cím, a Felhasználó vásárlásainak tételösszege, a Felhasználó által rendeléskor kiválasztott termékkategória, és termék; a Felhasználó által a rendeléskor meghatározott termék(ek) mennyisége.
 3. A Felhasználó a kiválasztott termék, termékek darabszámát, méretét.
 4. A Felhasználó a kiválasztott terméket, termékeket kosárba helyezi a "KOSÁRBA TESZEM" gombra kattintva. Bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a "KOSÁR" ikonra kattintva. A kosárban áttekintést kap rendelésérõl, itt módosíthatja az egyes tételek számát, törölheti is azokat.
 5. Amennyiben a Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, úgy kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket és azt is kosárba helyezi.
 6. Amennyiben törölni szeretné a kosár tartalmát, úgy azt megteheti az "Törlés" szövegre kattintással.
 7. A megfelelő mennyiség kiválasztásához és véglegesítéséhez a "Kosár tartalma" oldalon lévõ mennyiség felirat alatt található legördülő menüre kattint a felhasználó.
 8. Amennyiben nem szeretne további terméket vásárolni úgy ellenõrzi a kosár tartalmát, és ha mindent rendben talált, akkor rákattint az "Adatok megadása" gombra.
 9. A Szállítási mód megadásával a megrendelt termék(ek) ára alatt megjelenik a szállítási díj. A "Fizetendõ összesen" felirat mellett szereplõ összeg tartalmazza a megrendelt termék(ek) árát és a szállítás díját is.
 10. A Felhasználó kitölti a Szállítási cím adatokat. Ha különbözik a Szállítási cím a Számlázási címtõl, akkor kérjük mindkét részt kitölteni.
 11. A megrendelt termékek esetében amennyiben a Felhasználó "házhozszállítás futárszolgálattal, utánvételes fizetés" szállítási módozatot választ, úgy 10 kg alatt 1990 Ft, 10 kg felett 3490 Ft szállítási díj kerül felszámításra. "személyes bolti átvétel budapesti üzletünkben" módozat esetén az átvétel ingyenes.
 12. A vállalkozás az adott szállítási mód igénybevételéért a szállítási móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel és a vállalkozás nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít vagy olyan szolgáltatást nyújt, amelyre nézve nem jött létre szerzõdés.
 13. Megrendelõ a "Megjegyzések és különleges kérések" mezõ alatt a megrendeléshez kapcsolódó speciális kérést fogalmazhat meg, így megjelölheti, hogy a terméket ki jogosult a szállítási címen átvenni.
 14. Bármilyen adatbeviteli javítást még megtehet a Felhasználó a "Rendelés elküldése" gomb megnyomása elõtt. Ha viszont mindent rendben talált, akkor a rendelést a "Rendelés elküldése" gombra kattintva véglegesítheti, mely elõtt a jelen általános szerzõdési feltételeket, az adatvédelmi tájékoztatót, illetve a fizetési kötelezettségre vonatkozó felhívást az ikonra kattintással meg kell ismernie, azt el kell fogadnia.
 15. A Felhasználó e-mailben a megrendelést követõen visszaigazolást kap, mely visszaigazolásban megküldésre kerül az általános szerzõdési feltétel és az adatvédelmi nyilatkozat is. (Ha a felhasználó rossz e-mail címet adott meg vagy fiókjához tartozó tárhely telitettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, úgy ezekben az esetekben a Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelõsségét, ha a visszaigazolás az említett okok miatt nem érkezik meg idõben a Felhasználóhoz.)
 16. A visszaigazoló e-mail végleges elfogadó nyilatkozatnak is minõsül, és így a távollévõk között kötött szerzõdés létrejöttét eredményezi.
 17. Amennyiben ez a visszaigazoló e-mail valamilyen oknál fogva 48 órán belül nem kerül kiküldésre, úgy a megrendelõ mentesül a vásárlás kötelezettsége alól.
 18. Telefonos ügyfélszolgálatunk 10 órától 18 óráig érhetõ el munkanapokon. Rendelését leadhatja az év 365 napjában, a nap 24 órájában a honlapunkon keresztül. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási idõben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt idõpontokon kívül is van lehetõség a megrendelés leadására, amennyiben ez munkaidõ után történik akkor az azt követõ munkanapon kerül feldolgozásra.
 19. A szerzõdés az automatikus visszaigazolás elküldésével jön létre. A szerzõdéskötés napja a visszaigazolás elküldésének a napja.
 20. A honlapon keresztül kötött szerzõdés nem minõsül írásbeli szerzõdésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhetõ.
11. A megrendelés teljesítése

 1. A szolgáltató a teljesítést házhozszállítással vagy személyes átvétel útján végzi.
 2. A szolgáltató részteljesítést nem vállal és nem fogad el.
Házhozszállítás

Házhozszállítás esetében a megrendelt terméket a megrendelés visszaigazolásában rögzített címre szállítja ki a PDS futárszolgálata.
A kiszállítás díja 10 kg alatt 1990 Ft, 10 kg felett 3490 Ft.

A szállítási költség egy darab csomag szállítására érvényes. Amennyiben a termékek számából vagy a termék(ek) méretéből adódóan a csomag meghaladja a maximális csomag terjedelmet, úgy a csomag 2 vagy több csomagnak minősül, így a szállítási költség is a csomagszám arányában nő. Ez esetben kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot.

A megrendelt termék(ek) árát, illetve a fuvarköltséget utánvét esetén a vevő a csomag átvételekor a kézbesítőnek fizeti ki.

Csomag méretére és súlyára vonatkozó adatok:

1) A csomag maximális terjedelme nem haladhatja meg a 175cm-es hosszúságot, és a 300cm-es övméretet. Övméret számítása: 2 X szélesség + 2 X magasság + 1 X hosszúság. 1,75 méter maximális hosszúsággal számolva, a legnagyobb kiszállítható csomag mérete lehet például: 30cm széles, 32,5cm magas és 175cm hosszú. Az övméret ebben az esetben pontosan 300cm = 2x30cm + 2x32,5cm + 175cm.

2) A kézbesíthető küldemények maximális súlya nem haladhatja meg a 40 kg-ot.
Amennyiben megrendelése nagy terjedelmű illetve 40kg fölötti súlyú, a szállításról személyesen egyeztetünk Önnel.

Szállítási / teljesítési határideje:

A szolgáltató a megrendeléseket a telefonos visszaigazolását követően 1-2 munkanapon belül juttatja el vásárlóihoz. A rendelések hétköznap, napi rendszerességgel kerülnek kiszállításra.

Készlethiány és előrendelés:

Készlethiány esetén 2 munkanapon belül értesítjük Önt a termék megérkezésének várható időpontjáról. Ekkor eldöntheti, hogy megrendelését előrendelésként kezeljük-e. Előrendelését bármikor visszamondhatja, és az előrendelés visszamondásának semmilyen anyagi következménye nincs. Amennyiben megrendelése tartalmaz készleten található és nem található terméket is, úgy az Önnel történő egyeztetés szerint járunk el. Igénye szerint megvárhatjuk amíg a hiányzó termék megérkezik, de kiszállíthatjuk a készleten lévő terméket és a hiányzó terméket külön is.

12. A megrendelt termék átvétele, az átvétel megtagadása, sikertelen kézbesítés

12.1. A megrendelt termék átvétele

A megrendelõ köteles gondoskodni a termék átvételérõl, kiszállítás esetén a kiszállítási címen köteles gondoskodni a termék átvételérõl. A megrendelt termék az átvevõnek kerül átadásra. Átvevõ megjelölése nélkül a termék a szállítási címen található, vagy a termékért jelentkezõ bármely cselekvõképes természetes személynek adható át a visszaigazolási szám felmutatása után. A megrendelt termék csak akkor hagyható a helyszínen, amennyiben ellenértéke kifizetésre került.

Megrendelõ a rendelése feladásakor megjelölheti azt a személyt, aki részére a megrendelt terméket át kell adni.

12.2. Az átvétel megtagadása, sikertelen kézbesítés

Amennyiben a rendelés átvételét Megrendelõ megtagadja, Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megrendelõ esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse, egyéni mérlegelés alapján.

Sikertelen kézbesítés esetén a szállító egy alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Szolgáltató érvénytelennek nyilvánítja és törli.

13. A megrendelés visszavonása, módosítása

A webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényérõl a megrendelés leadásakor a megrendelõ felé azonnal, de legkésõbb 48 órán belül értesítést küld. Amennyiben a Megrendelõhöz a visszaigazoló értesítés 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Megrendelõ ajánlattételi kötöttségei megszünnek.

A téves adatbevitel miatt szükségessé váló módosítás az info@szafarisport.hu E-mail címre küldött e-mail útján lehetséges, azonban az nem érintheti a megrendelt termékek körét, mennyiségét. A szállítási cím a szállítás megkezdéséig módosítható.

14. A Megrendelõ jogai, kötelezettségei

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerzõdéstõl. Az elállási határidõ az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérõ harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmü nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Szafari Sport Kft., 1042 Bp. Árpád út 45.

Ebbõl a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.

14.2. Elállási nyilatkozatminta

"Címzett: 1

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés tekintetében: 2

Szerzõdéskötés idõpontja /átvétel idõpontja: 3

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Keltezés:"


14.3. Elállási nyilatkozatminta kitöltési útmutató

1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és - ha van - telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

2 Itt szükséges a szerzõdés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

3 A megfelelõ jelölendõ

Ön határidõben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidõ lejárta elõtt elküldi elállási nyilatkozatát.

A fogyasztó az elállási jogát a szerzõdés megkötésének a napja és a termék átvétele közötti idõszakban is gyakorolhatja.

14.4. Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettõl a szerzõdéstõl, haladéktalanul, de legkésõbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétõl számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérõ fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyezõ fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettõ közül a korábbi idõpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésõbb elállási nyilatkozatának közlésétõl számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidõ betartottnak minõsül, ha a 14 napos határidõ letelte elõtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. A termék postai, utánvételes küldeményként nem küldhető vissza.

Ön kizárólag akkor vonható felelõsségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és müködésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

14.5. Kivétel

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. Például: ütő húrozás, egyedi méretű sportháló gyártás, egyedi mez készítés, stb.

15. Kellékszavatossági tájékoztató

1. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

2. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végsõ esetben - a szerzõdéstõl is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

3. Milyen határidõben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem késõbb, mint a hiba felfedezésétõl számított kettõ hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerzõdés teljesítésétõl számított két éves elévülési határidõn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstõl számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szafari Sport Kft. nyújtotta. A teljesítéstõl számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés idõpontjában is megvolt.

16. Termékszavatossági tájékoztató

1. Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

2. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

3. Milyen esetben minõsül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minõségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplõ tulajdonságokkal.

3. Milyen határidõben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidõ elteltével e jogosultságát elveszti.

4. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

5. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal idõpontjában nem volt felismerhetõ vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelezõ hatósági elõírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendõ egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

17. Adatvédelem, adatbiztonság

A szolgáltató Adatvédelmi nyilatkozata a https://www.szafarisport.hu/adatvedelem.html címen érhetõ el, mely az ÁSZF részét képezi. Megrendelõ az ÁSZF elfogadásával feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-et, az Adatvédelmi tájékoztató elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezõnek ismerte el.

18. Jogorvoslat

A vállalkozás biztosítja, hogy a vele telefon igénybevételével kapcsolatba lépõ fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. E rendelkezés nem érinti az elektronikus hírközlési szolgáltató azon jogát, hogy a hívásokért díjat számítson fel.

A jogvita rendezése során a feleket együttmüködési kötelezettség terheli.

18.1. Panaszkezelés

A Felhasználók panaszaikat az ügyfélszolgálatra (info@szafarisport.hu) küldött e-mailben juttathatják el a Szolgáltatóhoz. A panaszügyintézés helye megegyezik a forgalmazás, értékesítés helyével.

Fogyasztói jogvita esetén, fogyasztó a tartózkodási helye szerint illetékes békéltetõ testülethez tud fordulni. A Szafari Sport Kft. magára nézve kötelezõ érvényünek fogadja el a békéltetõ testület döntését. A békéltetõ testületek elérhetõsége itt, illetve lejjebb tekinthetõ meg: https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek

Az online vitarendezési platform is rendelkezésre áll, melyhez szükséges a szolgáltató e-mail címe is (info@szafarisport.hu).

Az online vitarendezési platform felhasználható a vitás kérdések rendezéséhez, valamint az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerzõdésekbõl eredõ fogyasztói jogviták rendezéséhez.

ODR link:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

18.2. Békéltetõ testületek elérhetõségei

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bércesi Ferenc
E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, (46) 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Dr. Rácz Sándor
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Hadnagy utca 6.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (20) 373-25-70
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a.
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Telefonszáma: 06-1-269-0703
Fax száma: 06-1-269-0703
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Csapláros Imre
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544
Fax száma: (42) 311-750
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Telefonszáma: (94) 506-645, (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: (88) 814-111
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Hogyan működik a Szafari ajándékkártya?

Szafari ajándékkártya Szeretnél ajándékot vásárolni, de kifogytál az ötletekből? A legjobb ajándék a Szafari ajándékkártya! Ha igazán praktikus ajándékot adnál, lepd meg szeretteid Szafari ajándékkártyával! Bármilyen alkalomra, bárkinek garantáltan örömet szerezhetsz vele.

Az ajándékkártyát csak személyes vásárlás esetén tudod fizetőeszközként használni. Internetes rendelés esetén nem tudsz vele a futárnak fizetni.

A kártya birtokosa az ajándékkártyát a kártya értéke erejéig használhatja fizetőeszközként, amennyiben a megvásárolni kívánt áru(k) értéke magasabb, mint a kártyán rendelkezésre álló összeg, úgy a különbözetet más fizetőeszköz (készpénz, bankkártya, másik ajándékkártya) segítségével kell/lehet megfizetni. Az ajándékkártya bárkire szabadon átruházható. Az ajándékkártya tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek a kártya a birtokában van.

A Szafari Sport Kft. a kártya tulajdonjogát semmilyen körülmények között nem vizsgálja, az ezirányú kérelmek teljesítését kizárja. Az ajándékkártya értéke készpénzre nem váltható, bankkártyára nem utalható, a kártya visszavásárlására nincs mód.

Az ajándékkártya a vásárlás dátumától számított 12 hónapig érvényes, a kártya felhasználása az érvényesség ideje alatt lehetséges. Az érvényesség lejártát követően a kártya vásárlás ellenértékének kiegyenlítésére nem használható, a fel nem használt összeg visszatérítésére nincs mód. Kérjük a kártyát tárolod biztonságos helyen! A Szafari Sport Kft. nem vállal felelősséget az ajándékkártya elvesztéséért, megrongálódásáért, vagy megsemmisüléséért. A kártya elvesztése, megrongálódása, megsemmisülése esetén nem pótolható.

Black Friday 2022

Idén is izgalmas akciókkal és hatalmas választékkal készülünk a november 26-én kezdődő BlackFriday hétvégére, amely nálunk 3 napig tart. Vasárnap éjfélig akciós árakon, akár 70% kedvezménnyel vásárolhattok a weboldalon, és személyesen üzleteinkben is. Üzletünk pénteken 10.00 - 18.00-ig, szombat 10.00 - 13.00 óráig tart nyitva! Érdemes korán kezdeni a vásárlást, mert az akciós ajánlatok csak a készlet erejéig érvényesek!

30-70% kedvezmény november 26-től november 28-ig. A Szafari Sport legjobb termékei péntek hajnaltól csatasorba állnak! Sportszer, box felszerelés, foci ajándéktárgy ajánlataink 30-70% kedvezménnyel vásárolhatók meg! 2022-ban november 26-re esik Black Friday, azaz Fekete Péntek, amikor egy teljes hétvégén órási kedvezményekkel várjuk kedves vásárlóinkat. Akár 70%-ot is spórólhat egyes sportszereken. A Black Friday kedvezményes sportszer árak csak három napig érvényesek! (2021.11.26. - 2021.11.28.) Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze és a készlet erejéig tart.

FONTOS:
Interneten történt rendelésnél, személyes átvétel esetén 2 munkanapig, azaz 2022 december 1-ig tudjuk tartani a rendelést. Ez után a rendelés érvényét veszti! Későbbi átvétel esetén a termékek normál áron vásárolhatók meg!
Menu
Fel Szafari Sport Kft. Sportboltunk fő profiljai a különböző küzdősport és fitnesz felszerelések. Üzletünkben több mint 55 féle boxkesztyű, 30 féle boxzsák, 15 féle zsákoló kesztyű, különböző fogvédő és sípcsontvédő, bandázs és fejvédők közül választhat. A fitnesz felszerelések kínálatából nem hiányozhat a fa hulahopp karika, ugrálókötél és a szauna ruha sem. 1042 Budapest, Árpád út 45. Mo-Fr 10:00-18:00 Sa 10:00-13:00 $0 - $000 HUF Benlee, Everlast, Green Hill, Adidas, Top Ten, Predator, Hayashi, Shock Doctor 1995 boxkesztyű, boxzsák, fogvédő, bandázs, fejvédő, boxnadrág, boxtrikó Cash, Credit Card 13720320-2-41 06 1 788-4094 info@szafarisport.hu Szafari Sport Kft. üzlet Facebook Twitter